Jak prawidłowo podawać afiliację w pracach naukowych?

Czym jest afiliacja? Afiliacja to wskazanie jednostki naukowej jako miejsca realizacji badań naukowych, których wynik stanowi podstawę publikacji. Afiliacji dokonuje autor publikacji, umieszczając nazwę jednostki naukowej przy swoim imieniu i nazwisku w publikacji. Kwestia prawidłowego podania afiliacji w artykule jest kluczowa – to od niej zależy czy dorobek badacza zostanie prawidłowo przypisany do uczelni i będzie podlegał ewaluacji.

Uniwersytet Jagielloński uregulował kwestię afiliowania prac Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 października 2018 roku w sprawie: trybu rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podawania nazwy Uniwersytetu Jagiellońskiego przy afiliowaniu publikacji, z którego wynika, że:

 • Publikacje są zaliczane do dorobku publikacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego tylko wtedy, gdy posiadają afiliację do Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Pracownicy UJ świadczący pracę w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej zobowiązani są do jednoznacznego przypisania publikacji wyłącznie do jednej jednostki.
 • Autor podaje afiliację poprzez umieszczenie w publikacji przy swoim imieniu i nazwisku nazwy Uniwersytetu oraz nazwy wydziału lub jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem.
 • Oficjalną nazwą Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą należy posługiwać się przy podawaniu afiliacji jest:
  • w wersji polskiej:
   • Uniwersytet Jagielloński
   • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • w wersji angielskiej:
   • Jagiellonian University
   • Jagiellonian University Medical College
 • Przy afiliacji można dodatkowo podać nazwę wewnętrznej jednostki organizacyjnej (w układzie malejącym tj. Wydział – Instytut – Katedra – Zakład itp.) – przy czym nazwa Uczelni powinna występować zawsze na pierwszym miejscu, przed nazwą jednostki będącą częścią składową Uniwersytetu np.:
   • Uniwersytet Jagielloński, Wydział …, Instytut…
   • Jagiellonian University, Faculty of…, Institute of…
   • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Instytut…
   • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny
   • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu
   • Jagiellonian University Medical College, Faculty of Medicine, Institute of…
   • Jagiellonian University Medical College, Faculty of Pharmacy
   • Jagiellonian University Medical College, Faculty of Health Sciences