Jakie projekty koordynujemy?

W ramach naszej Sekcji działają dwa zespoły:Zespół Projektów Wdrożeniowych i Funduszy Europejskich