Zakład Chemii Analitycznej – aparatura i metody

Aparatura badawcza

 • chromatograf cieczowy z detektorem DAD firmy MERCK-HITACHI
 • chromatograf gazowy z detektorem FID – TRACE 2000 firmy CE INSTRUMENTS
 • densytometr TLC Scanner  3 firmy CAMAG
 • spektrofotometr UV-ViS Cary 100 firmy VARIAN
 • różnicowy kalorymetr skaningowy firmy NANO TECHNOLOGY Inc.
 • woltamperometr firmy MTM ANKO
 • komora klimatyczna firmy BINDER

Techniki badawcze

 • metody chromatograficzne (HPLC, LC-MS, GC, TLC z detekcją densytometryczną)
 • metody spektroskopowe (UV-VIS, NMR)
 • metody elektroanalityczne (woltamperometria stripingowa)
 • metody termoanalityczne (różnicowa kalorymetria skaningowa)