Innowacyjny test diagnostyczny do wykrywania antygenów wybranych gatunków bakterii wywołujących mastitis u bydła

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach działania: LIDER X

 

Tytuł: Innowacyjny test diagnostyczny do wykrywania antygenów wybranych gatunków bakterii wywołujących mastitis u bydła

 

Cel: Zapalenie wymion u krów (mastitis) stanowi istotny problem weterynaryjny, prowadząc do ogromnych strat finansowych w przemyśle mleczarskim. Do gatunków bakterii wywołujących mastitis zalicza się przede wszystkim:Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae (ang. group B streptococci, GBS) czy Escherichia coli.Obecnie „złotym standardem” w diagnostyce mastitis są metody umożliwiające określenie liczebności komórek somatycznych (ang. somatic cell count, SCC) oraz bakteriologiczne posiewy mikrobiologiczne na odpowiednich podłożach hodowlanych. Wśród głównych ograniczeń tych metod wymienia się między innymi długi czas trwania badania oraz trudność przy identyfikacji gatunkowej. Dlatego też bardzo istotne jest opracowanie metod diagnostycznych, które umożliwią rozpoznanie patogenu w krótkim czasie, w łatwy i jednoznaczny sposób. Badania przesiewowe i diagnostyczne zapalenia wymion u krów prowadzone są terenowo, dlatego też najbardziej użyteczny test diagnostyczny powinien cechować się: łatwością wykonania i interpretacji wyników, wysoką czułością i specyficznością, jednoznacznością, niskim kosztem oraz niewielkimi rozmiarami. Produktem, łączącym w sobie wszystkie te cechy będzie, opracowywany ramach niniejszego projektu, szybki i multipleksowy test immunochromatograficzny. Będzie on cechował się wysoką czułością (90-95%),wysoką specyficznością (≥10^5 CFU/ml mleka), niską ceną (ok. 10 zł), łatwością wykonania i interpretacji wyników, a co najważniejsze – umożliwi jednoczesną identyfikację aż czterech gatunków bakterii (Staphylococcus aureus, Streptoccus agalactiae, Streptococcus uberis i Eschericha coli) w ciągu kilku minut (ok. 10 min) bezpośrednio przy zwierzęciu. W związku z brakiem na rynku testu immunodiagnostycznego o podobnych parametrach, test ten mógłby cieszyć się dużą popularnością nie tylko wśród lekarzy weterynarii, ale także wśród hodowców bydła czy właścicieli farm mlecznych.

 

 

Okres realizacji: styczeń 2020 r. – grudzień 2023 r.

 

Wartość całkowita projektu: 1 499 277,5 PLN

Wartość dofinansowania dla UJ CM: 1 499 277,5 PLN

Lider projektu: UJ CM

 

Kierownik projektu:

dr Anna Dobrut
Email: anna.dobrut@uj.edu.pl
Telefon do jednostki: 633-60-33, 633-08-77

 

Osoba kontaktowa:

mgr inż. Barbara Sporek
Email: barbara.sporek@uj.edu.pl
tel: +48 532 409 579