Zakład Toksykologii – aparatura i metody

Aparatura badawcza

 • zestawy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją: UV/VIS, DAD, spektrofluorometryczną, masową,
 • zestawy do chromatografii gazowej z detekcją FID, masową,
 • spektrofotometry (pomiary statyczne, analizy kinetyczne), 
 • aparat do elektroforezy żelowej, Trans-Blot Turbo Transfer System, kamera do obrazowania Western Blot,
 • komora laminarna do badań in vitro.

Stosowane metody

 • elektroforeza, 
 • GC-FID, 
 • HPLC, 
 • GC/MS/MS,
 • LC/MS/MS,
 • Western Blot,
 • Elisa,
 • spektrofotometria,
 • metody enzymatyczne,
 • metody radioreceptorowe,
 • ultrawirowanie,
 • hodowle komórkowe,
 • zwierzęce modele chorób.