Zakład Chemii Nieorganicznej – aparatura i metody

Aparatura badawcza

  • Analizator elektrochemiczny typ M161 wraz z elektrodą CGMDE typ M164 firmy ANKO

Techniki badawcze

  • Woltamperometria stripingowa