Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

Projekt w ramach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 

Tytuł projektu:

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży opieki medycznej, poprzez utworzenie branżowych centrów umiejętności (BCU) z dziedziny opieki medycznej oraz wsparcie funkcjonowania BCU i przeszkolenie 300 uczestników.

Cel projektu ze strony UJCM:

Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w zawodzie opiekun medyczny poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego.

 

Okres realizacji: wrzesień 2023 r. – czerwiec 2026 r.

 

Wartość całkowita projektu: 11 620 487,23 PLN

Wartość dofinansowania dla UJ CM: 637 100 PLN

 

Lider projektu:
1. Województwo Małopolskie- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
2. Jednostka realizująca: Zespół jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

Partnerzy:
1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych
2. UJCM

 

Kierownik projektu w UJ CM:
Dr hab. Iwona Bodys-Cupak, prof. UJ
Telefon do jednostki: 12 634-33-97 WEW.19
Email: i.bodys-cupak@uj.edu.pl

 

Osoba kontaktowa:
mgr inż. Iwona Wcisło
tel: 12 433 2798
e-mail: iwona1.wcislo@uj.edu.pl