Identyfikacja i kliniczna walidacja biomarkerów odległej prognozy po niedokrwieniu mózgu

Projekt realizowany przez Katedrę i Klinikę Neurologii UJCM w ramach konkursu  ogłoszonego i dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ERA NET NEURON COFUND 2019

Tytuł projektu:

iBioStroke, „Identyfikacja i kliniczna walidacja biomarkerów odległej prognozy po niedokrwieniu mózgu”, umowa nr ERA-NET-NEURON/21/2020

Cel projektu:

Udar niedokrwienny jest ostrą chorobą mózgu, która prowadzi do ciężkiej, przewlekłej niepełnosprawności fizycznej, depresji i/lub  zaburzeń poznawczych i otępienia. Jak dotąd ryzyko tych późnych powikłań udaru jest niemożliwe do zidentyfikowania i leczenia z powodu braku wiarygodnych biomarkerów tych powikłań.

 

Główną hipotezą konsorcjum realizującego projekt iBioStroke jest założenie, że kombinacja biomarkerów zidentyfikowanych w ND-EVs oraz biomarkerów genetycznych  pozwoli na odległe prognozowanie u chorych na udar mózgu w odniesieniu do poziomu niepełnosprawności, zaburzeń poznawczych/otępienia oraz depresji.  

Cel projektu ze strony UJCM:

Rekrutacja 500 chorych na ostry udar mózgu oraz ich monitorowanie trzy miesiące po zachorowaniu pod kątem sprawności mierzonej za pomocą zmodyfikowanej skali Rankina, poziomu funkcji poznawczych, obecności otępienia i depresji oraz stanu higieny jamy ustnej.

 

Okres realizacji: kwiecień 2020 r. – maj 2024 r.

Wartość całkowita projektu:  1 143 065 EUR

Wartość dofinansowania dla UJ CM: 849 507 PLN (197 707 EUR)

Koordynator projektu: University of Medicine and Pharmacy Craiova, Romania

Partnerzy:

  • University of Munich, Germany
  • University of Eastern Finland, Kuopio, Finland
  • Institute of Research Sant Pau Hospital, Barcelona, Spain
  • Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków, Poland

 

Kierownik projektu w UJ CM:
Prof. dr hab. Agnieszka Słowik
tel.: (12) 400 25 53
Email: agnieszka.slowik@uj.edu.pl

 

Osoba do kontaktu:
mgr Katarzyna Gubernat
tel.: (12) 433 91 27
e-mail: katarzyna.gubernat@uj.edu.pl