BADANIA NAUKOWE
BADANIA KLINICZNE
KOMISJA DS. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH
 KOMISJA BIOETYCZNA UJ
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
PRIORYTETOWY OBSZAR BADAWCZY qLIFE (IDUB)