Jak wybrać właściwe czasopismo do publikacji swojego artykułu?

Jeśli szukasz czasopisma, w którym chcesz opublikować wyniki swoich badań, zastanów się nad poniższymi kwestiami:

Poszukaj informacji na stronie www czasopisma (Aims and Scope, Instructions for Authors) i przejrzyj artykuły w nim publikowane.


Czy treść Twojego artykułu odpowiada wymogom czasopisma i jest zgodna z jego zakresem tematycznym? Kim są czytelnicy czasopisma?

 • Czy publikowane w czasopiśmie prace dotyczą Twojego obszaru badań lub bliskich Ci zagadnień?
 • Czy czasopismo publikuje prace teoretyczne czy eksperymentalne?
 • Czy artykuły koncentrują się na aspektach specjalistycznych czy dotyczą szerokiego zakresu tematów? Na którym gronie odbiorców bardziej Ci zależy (wąskiej grupie ekspertów w danej dziedzinie czy na szerokim gronie czytelników nie będących specjalistami)?
 • Czy czasopismo akceptuje typ przygotowanego przez Ciebie artykułu np. case studies/reports? Czy publikacja pewnych typów prac np. przeglądowych nie odbywa się wyłącznie na zaproszenie redakcji?
 • Czy Twój manuskrypt spełnia wymogi dotyczące długości, struktury i formatu tekstu, stylu referencji, specyfikacji dotyczących tabel i ilustracji?

Zapytaj o opinię doświadczonych kolegów i współautorów. Sprawdź czasopismo w bazach bibliograficznych i indeksujących. Zwróć uwagę na skład zespołu redakcyjnego.


Czy czasopismo jest znane wśród badaczy w Twojej dziedzinie? Czy jest uważane za prestiżowe w Twojej dziedzinie?

 • Czy Ty lub Twoi współpracownicy słyszeliście o czasopiśmie wcześniej, macie doświadczenia ze współpracy z nim lub kiedykolwiek czytaliście artykuły w nim publikowane?
 • Jaka jest reputacja czasopisma, czy jest uznawane za atrakcyjne medium do publikacji prac w Twojej dziedzinie? Jaką wartość będzie miało dla Twojego „naukowego CV”?
 • Czy czasopismo ma nadany, potwierdzony w Journal Citation Reports, wskaźnik Impact Factor, a jego wartość spełnia Twoje oczekiwania? Jak prezentuje się wartość IF czasopisma na tle innych czasopism w tej dziedzinie? 

Jaką widoczność  ma czasopismo?

 • Czy czasopismo jest dostępne online? Czy łatwo jest znaleźć najnowsze prace w nim opublikowane?
 • Czy jest indeksowane przez elektroniczne bazy danych i serwisy istotne w Twojej dziedzinie (Web of Science, SCOPUS, MEDLINE/PubMed)?
 • Czy artykułom nadawany jest numer DOI (Digital Object Identifier)?
 • Czy czasopismo ma politykę otwartego dostępu?

Jaką wiarygodność ma czasopismo?

 • Czy wydawca czasopisma jest Ci znany? Jakie opinie o nim słyszałeś? Czy nazwa wydawcy jest wprost wskazana na stronie czasopisma, czy możesz go łatwo zidentyfikować i nawiązać kontakt?
 • Czy czasopismo jest powiązane ze znaną Ci organizacją, uczelnią, towarzystwem naukowym?
 • Czy rozpoznajesz wśród członków zespołu redakcyjnego lub rady redakcyjnej uznanych specjalistów w swojej dziedzinie? Czy kojarzysz dorobek naukowy członków zespołu? Czy członkowie zespołu wspominają o czasopiśmie na własnych stronach internetowych?
 • Czy wydawca jest członkiem stowarzyszenia branżowego? Czy wskazuje na stronie internetowej przynależność do Committee on Publication Ethics (COPE)? Czy deklaruje stosowanie wytycznych określonych przez ICMJE, WAME, COPE, EASE?
 • Jeśli czasopismo wydawane jest w otwartym dostępie, czy znajduje się na liście Directory of Open Access Journals (DOAJ) i czy wydawca należy do Open AccessScholarly Publishers’ Association (OASPA)?

Dowiedz się jak wygląda i ile trwa proces recenzji artykułu i jego przygotowania do publikacji – na stronach czasopisma, w opublikowanych pracach lub kontaktując się z redakcją.

Jak szybko chcesz opublikować swój artykuł? Czy przewidujesz konieczność wykazania się dorobkiem naukowym w określonym terminie np. na potrzeby rozliczenia grantu, planowania dalszych badań lub ukończenia etapu kariery naukowej? (pamiętaj, że w powyższych sytuacjach włączenie pracy do Twojego dorobku wymaga, by miała ona status przynajmniej „zaakceptowanej do druku”, a najlepiej „opublikowanej” i dostępnej online, nie wystarczy samo „zgłoszenie” artykułu do redakcji. Weź pod uwagę niekiedy wielomiesięczne okresy oczekiwania w czasopismach).

 • Ile czasu upływa standardowo od zgłoszenia publikacji do decyzji redakcji o jej przyjęciu do druku i ukazania się online?
 • Z jaką częstotliwością ukazuje się czasopismo?
 • Czy czasopismo udostępnia zaakceptowane artykuły online przed właściwą publikacją w wersji elektronicznej i papierowej – serwisy tego typu przyspieszają i zwiększają dostępność artykułów dla czytelników.
 • Jak długo po dacie publikacji Twoja praca zostanie udostępniona w otwartym dostępie?

Czy czasopismo jasno przedstawia swoje reguły recenzji?

 • Jaki jest odsetek artykułów przyjmowanych do publikacji (acceptance/rejection rate)? Jeśli czasopismo przyjmuje większość nadsyłanych przez autorów prac, selektywność jego procesu recenzenckiego jest niska; wysoki wskaźnik odrzuceń oznacza, że może być bardzo trudno uzyskać pozytywną ocenę redakcji.
 • Czy jesteś w stanie zidentyfikować artykuły poddane retrakcji (wycofane z obiegu)? Dlaczego czasopismo je wycofuje?
Wydawcy pobierają tzw. article processing charges / publication fees (koszty „obróbki” manuskryptu tj. redakcji i produkcji), opłaty za otwarty dostęp, reprinty, kolorowe ilustracje.

Czy czasopismo w jasny i przystępny sposób informuje jakie koszty musisz ponieść w związku z publikacją artykułu, kiedy i za co?

Jakie są stawki opłat za publikację? Czy opłaty, których żąda wydawca nie są niepokojąco drogie? Czy zabezpieczyłeś odpowiednie fundusze? Czy reguły finansowania Twojego fundatora pozwalają na poniesienie takich kosztów?

 Uważaj na „drapieżne” czasopisma i wydawców! (więcej na ten temat wkrótce)

 

Skorzystaj z narzędzi typu „journal finder” – wyszukiwarek czasopism:

 

Opracowano na podstawie materiałów dostepnych na stronach Editage Insights oraz Think. Check. Submit.