Zakład Radioligandów – aparatura i metody

Aparatura badawcza

 • chromatograf gazowy,
 • inkubator,
 • komora laminarna,
 • aparatura do elektroforezy białek i kwasów nukleinowych,
 • aparatura do Western blot,
 • aparatura do RT-qPCR

Techniki badawcze

 • Modele in vitro oraz in vivo w celu potwierdzenia aktywności farmakologicznej i wyjaśnienia mechanizmu działania nowych związków.
 • Oznaczenie aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej w testach: „gorącej płytki”, „przeciągania się”, w modelu obrzęku karageninowego, kapsaicynowego (ból neuropatyczny), formalinowego (ból przewlekły).
 • Oznaczenia profilu kwasów tłuszczowych w materiale biologicznym techniką GC.
 • Analiza poziomu białek metodą Western blot.
 • Analiza ekspresji genów metodą RT-qPCR.
 • Oznaczanie markerów zapalnych metodą ELISA i EIA.