Czym się zajmujemy?

Jesteśmy partnerem dla naszych naukowców i administracyjnym wsparciem przy prawidłowej aplikacji i realizacji projektów finansowanych z:

  • funduszy strukturalnych;
  • programów Komisji Europejskiej;
  • zagranicznych programów badawczych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i inwestycyjnych.