Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego (ZDS)


Logowanie do systemy Dotstat (klik).
Login – adres e-mail w domenie @uj.edu.pl
Hasło – jak do poczty @uj.edu.pl

Pamiętaj: Przy pierwszym logowaniu, system poprosi Cię o zapoznanie się i akceptację polityki prywatności.

Pomoc: Problem z zalogowaniem?

               Zapomniałeś hasła?


  1. Wybierz rolę. Moje role -> Kierownik Projektu -> Złóż wniosek
  2. Wybierz typ projektu. Akcje główne -> Wniosek na projekt statutowy
  3. Zapoznaj się i zaakceptuj Regulamin (klik) oraz Zarządzenie Prorektora (klik).
  4. Wybierz czy chcesz złożyć wniosek nowy czy kontynuowany*
  5. Rozpocznij wypełnianie wniosku!

Pamiętaj:  *Kontynuacji mogą podlegać tylko wnioski, które rozpoczęły się i są realizowane w roku bieżącym. Istnieje możliwość kontynuacji tematu rozpoczętego przed rokiem 2018, jednak w takich przypadkach należy wybrać opcję nowy wniosek.

Pomoc: Wypełnianie wniosku krok po kroku (klik), problemy techniczne (klik)


W każdym momencie wypełniania wniosku możesz zapisać wersję roboczą klikając w ikonkę Zapis tymczasowy. Dzięki temu możesz powrócić do wypełniania wniosku w każdym momencie.

Gdy Twój wniosek będzie poprawnie wypełniony i gotowy do zapisu ostatecznego, kliknij w ikonę Zapis końcowy.

Zapisany ostatecznie wniosek (wysłany) znajdziesz na swoim panelu Dotstat w formacie pdf.

Pomoc: Chcesz odblokować lub usunąć wniosek? Zapoznaj się z procedurą opisaną w Instrukcji (klik) (pkt. IV, str. 5).