Katedra Farmakodynamiki – aparatura i metody

Aparatura badawcza

 • Zestaw do narządów izolowanych sprzężony z komputerem
 • Zestaw do izolowanego serca
 • Kompletna aparatura ELISA
 • Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego u małych zwierząt – DATAMAX, firmy Columbus sprzężony z komputerem
 • Aparat EKG dla małych zwierząt laboratoryjnych z komputerową możliwością analizy elektrokardiogramu
 • Aparat EKG przystosowany do zapisu elektrokardiogramu izolowanego serca szczura
 • Aparaty EKG: E-30, Multicard E – 30, AsCARD B5, EK 1 T – 03M2
 • Generator elektrowstrząsów GE – 01
 • Mikropompy dozujące
 • Aparat do badania aktywności p/bólowej związków metodą „hot plate”
 • Analgezymetr typu Ugo-Basile do badania aktywności p/bólowej związków
 • Zestaw aparatury do techniki PCR i RLT
 • Aparat ROTA ROT
 • Aparat do oznaczania aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej u szczura metodą termiczną „ Plantar test”
 • Zestaw do pomiaru obrzęku łapy szczura i myszy wraz z programem komputerowym i zestawem statywów
 • Automatyczny system do pomiaru ciśnienia tętniczego u szczurów i myszy metodą bezkrwawą
 • Zestaw “Von Frey” wraz z oprogramowaniem.
 • Klatki z czujnikami do badania aktywności lokomotorycznej zwierząt (Ugo Basile)
 • Aparat do pomiaru ciśnienia metodą bezkrwawą
 • Pletyzmometr
 • Klatka dla myszy MICE PASIVE z oprogramowaniem
 • Labirynt wodny Morrisa
 • Labirynt uniesiony dla myszy, moduł SMART do oprogramowania, kamera 

Techniki badawcze

 • Oznaczenie aktywności przeciwhistaminowej, przeciwserotoninowej, alfa-adrenolitycznej, cholinolitycznej oraz spazmolitycznej nowych związków w testach in vitro na izolowanych narządach (aorta szczura, jelito cienkie świnki morskiej, jelito cienkie królika)
 • Oznaczenie aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej w testach:
  • „gorącej płytki” (hot plate)
  • „przeciągania się” (writhing syndrome)
  • usunięcia ogona” (tail flick)
  • w modelu obrzęku karageninowego, kapsaicynowego (ból neuropatyczny), formalinowego (ból przewlekły)
  • znieczulenia miejscowego (królik, mysz, świnka morska)
  • w modelu zapalenia indukowanego zymosanemOznaczenie aktywności przeciwarytmicznej w testach in vivo
 • Oznaczenie aktywności przeciwarytmicznej w niemiarowości wywołanej okluzją i reperfuzją naczynia wieńcowego in vitro wg metody Lubbe
 • Oznaczenie wpływu na elektrokardiogram szczura w testach in vitroin vivo
 • Oznaczenie aktywności hipotensyjnej metodą krwawą i bezkrwawą
 • Oznaczenie działania przeciwdrgawkowego w testach chemicznych i elektrycznych.
 • Oznaczenie wpływu na OUN (ruchliwość, sen, neurotoksyczność w teście Rota Rot oraz w „teście komina”)
 • Oznaczenie działania przeciwlękowego.
 • Oznaczenie działania przeciwdepresyjnego (test Porsolta)
 • Oznaczenie cytotoksyczności oraz toksyczności ostrej przy różnych drogach podania.
 • Oznaczenie metodami spektrofotometrycznymi lub ELISA: białek, enzymów, profilu lipidowego i/lub węglowodanowego, aktywności antyoksydacyjnej, NO
 • Oznaczenie aktywności antagonistycznej w stosunku do jonów Ca2+
 • Oznaczenie toksyczności ostrej przy róznych drogach podania