Konkursy

Instytucja finansująca Tytuł konkursu Typ konkursu Dla kogo Czas realizacji Nabór Aparatura naukowo-badawcza Finansowanie
NCN TANGO   doświadczeni naukowcy        
NCN MAESTRO pionierskie badania badawcze doświadczeni naukowcy 36, 48 lub 60 miesięcy raz w roku (czerwiec-wrzesień) możliwość zakupu lub wytworzenia brak górnej granicy
NCN SONATINA   naukowcy z doktoratem        
NCN SONATA BIS projekty mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego naukowcy z doktoratem 36, 48 lub 60 miesięcy raz w roku (czerwiec-wrzesień) możliwość zakupu lub wytworzenia brak górnej granicy
NCN SONATA innowacyjne badania naukowe o charakterze podstawowym naukowcy z doktoratem 12, 24 lub 36 miesięcy raz w roku (czerwiec-wrzesień) do 500 tys. zł brak górnej granicy
NCN UWERTURA   naukowcy z doktoratem        
NCN MINIATURA pojedyncze działania naukowe naukowcy z doktoratem 12 miesięcy z możliwością skrócenia ciągły (data otwarcia konkursu zostanie podania) nie dopuszcza się zakupu ani wytworzenia od 5 tys. do 50 tys. zł
NCN OPUS projekty badawcze otwarte dla wszystkich naukowców 12, 24 lub 36 miesięcy dwa razy w roku (marzec-czerwiec, wrzesień-grudzień) koszt pojedynczego aparatu max. 500 tys. zł  
NCN HARMONIA dla naukowców chcących podjąć współpracę z partnerami z zagranicy otwarte dla wszystkich naukowców 12, 24 lub 36 miesięcy raz w roku (czerwiec-wrzesień) nie dopuszcza się zakupu ani wytworzenia od 500 tys. do 1,5 mln zł
NCN PRELUDIUM dla osób nieposiadających stopnia doktora początkujący naukowcy 12, 24 lub 36 miesięcy 2 razy w roku (marzec-czerwiec, wrzesień-grudzień) max 30% wysokości środków wnioskowanych 50, 100 lub 150 tys. zł
NCN ETIUDA   początkujący naukowcy        
MNiSW DOTACJA STATUTOWA badania podstawowe pracownicy UJCM 12, 24 lub 36 miesięcy raz w roku (wrzesień-październik) możliwość zakupu lub wytworzenia brak górnej granicy
MNiSW DOTACJA CELOWA badania podstawowe pracownicy UJCM <35. roku życia, doktoranci 12, 24 lub 36 miesięcy raz w roku (wrzesień-październik) możliwość zakupu lub wytworzenia brak górnej granicy
MNiSW SPUB            
MNiSW DUN            
  KDU            
MNiSW DIAMENTOWY GRANT