Diagnosis delay in patients with axial spondyloarthritis: factors and outcomes – a Polish perspective

Projekt współfinansowany ze środków NCBR

Tytuł projektu: Diagnosis delay in patients with axial spondyloarthritis: factors and outcomes – a Polish perspective

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia ukraińskim naukowcom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Celem naukowym projektu jest wdrożenie kwestionariuszy dla pacjentów i lekarzy do analizy przyczyn opóźnienia diagnostyki i leczenia axSpA – w okresie przed i w trakcie pandemii.

 

Okres realizacji: grudzień 2022 r. – grudzień 2023 r.

 

Wartość całkowita projektu: 70 534,50 PLN

Wartość dofinansowania dla UJ CM: 70 534,50 PLN

Lider projektu: UJ CM

 

Kierownik projektu:

prof. dr hab. Mariusz Korkosz
Email: mariusz.korkosz@uj.edu.pl
Telefon: 12 4003103

 

Osoba kontaktowa:

mgr Konrad Kuliński
Email: konrad.kulinski@uj.edu.pl
Telefon: +48 512 749 598