Rozwój ujednoliconego modelu do ilościowej oceny metabolizmu związanego z cytochromem P450

Projekt współfinansowany ze środków Miniesterstwa Edukacji i Nauki (MEiN) w ramach programu: Doktorat wdrożeniowy VI.

Tytuł projektu: Rozwój ujednoliconego modelu do ilościowej oceny metabolizmu związanego z cytochromem P450

Uruchomienie programu Doktorat wdrożeniowy – VI Edycja MEiN w SD NMiNoZ. Celem konkursu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Okres realizacji: październik 2022 r. – wrzesień 2026 r.

 

Wartość całkowita projektu: 324 077,36 PLN

Wartość dofinansowania dla UJ CM: 324 077,36 PLN

Lider projektu: UJ CM

 

Kierownik projektu:

dr hab. Gniewomir Latacz

Telefon do jednostki: 12 620-55-80

Email: gniewomir.latacz@uj.edu.pl

 

Osoby do kontaktu:

mgr inż. Iwona Wcisło
e-mail: iwona1.wcislo@uj.edu.pl
tel: +48 532 409 579

mgr Konrad Kuliński
e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl
tel: +48 512 749 598