Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych ABM/2021/3

Agencja Badań Medycznych ogłosiła kolejny konkurs, którego głównym celem jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze chorób cywilizacyjnych w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych.
 
Regulamin dopuszcza finansowanie niekomercyjnych badań klinicznych, których przedmiotem jest wypracowanie nowych schematów diagnostycznych, jeżeli schematy te zostaną wypracowane w ramach badania klinicznego produktu leczniczego.
 
Agencja przeznaczyła na ten cel 100 mln zł, natomiast maksymalna wartość finansowania projektu wynosi 10 mln zł.
 
Wniosek należy złożyć od dnia 31 sierpnia 2021 r. od godziny 12:00 do dnia 25 października 2021 r. do godziny 12:00, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji www.abm.gov.pl.
 
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie bezwzględnie proszone są o wcześniejszy kontakt.
 
 
KONTAKT: