Anatomia wad naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego w aspekcie leczenia wewnątrznaczyniowego

 

Projekt współfinansowany ze środków Miniesterstwa Edukacji i Nauki (MEiN) w ramach działania Najlepsi z Najlepszych! 4.0 program: PO WER

Tytuł projektu: Anatomia wad naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego w aspekcie leczenia wewnątrznaczyniowego

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Okres realizacji: październik 2022 r. – czerwiec 2023 r. 

 

Wartość całkowita projektu: 79 952,25 PLN

Wartość dofinansowania dla UJ CM: 28 194 PLN

 

Lider projektu: UJ CM

 

Kierownik projektu:

dr Agata Musiał
Email: agata.musial@uj.edu.pl
Telefon do jednostki: 12 422-95-11

 

Osoba kontaktowa:

mgr Konrad Kuliński
Email: konrad.kulinski@uj.edu.pl
Telefon: 12 37 04 385