Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem

 

Projekt współfinansowany z Funduszy Unijnych w ramach działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, nazwa programu: PO IR

Tytuł projektu: Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem

Cel: Projekt inwestycyjny zakłada stworzenie interdyscyplinarnego, innowacyjnego ośrodka przeznaczonego do realizacji zadań związanych z projektowaniem i testowaniem nowych terapii chorób cywilizacyjnych i związanych z wiekiem w badaniach przedklinicznych oraz niekomercyjnych badaniach klinicznych, o nazwie „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem” i akronimie CDT-CARD. Kluczowym elementem Centrum będzie doświadczona kadra badawcza oraz infrastruktura badawcza, które w formie zintegrowanego zespołu laboratoriów centralnych, stanowić będą podstawowy komponent badawczy powstającego Kampusu Medycznego Kraków-Prokocim.

Okres realizacji: styczeń 2021 r. – grudzień 2023 r.

 

Wartość całkowita projektu: 57 435 506 PLN

Wartość dofinansowania dla UJ CM: 39 997 636 PLN

Lider projektu: UJ CM

 

Kierownik projektu:

mgr Ewa Klepacz-Zielińska
Email: ewa.klepacz-zielinska@uj.edu.pl
Telefon: 519307921

 

Osoba kontaktowa:

mgr Konrad Kuliński
Email: konrad.kulinski@uj.edu.pl
Telefon: +48 512 749 598