“Mixed Reality supporting Advanced Medical Education – a new method of teaching medical skills” (MRAME)

 

Program:  Erasmus + KA2 Cooperation Project
Agreement Number: 2020-1-PL01-KA203-082077
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

 

Tytuł projektu:

“Mixed Reality supporting Advanced Medical Education – a new method of teaching medical skills” (MRAME)

 

Opis Projektu:

Większość studentów medycyny doświadcza godziny rygorystycznego szkolenia praktycznego. Zazwyczaj trenują ze zwłokami, manekinami, oprogramowaniem szkoleniowym i innymi urządzeniami. Chociaż narzędzia te od lat wykorzystywane są z powodzeniem w szkoleniu lekarzy, to trening rzeczywistości wirtualnej (VR) odwzorowuje prawdziwy świat, jak nigdy dotąd. Trening rzeczywistości mieszanej (MR) stał się tak zaawansowany, że istnieje kilka szkół medycznych, które wprowadziły go do swojego programu szkoleń medycznych. Symulacja procedur medycznych za pomocą systemu MR oferuje możliwość szkolenia studentów medycyny, ratowników medycznych i lekarzy różnych specjalizacji w bezpiecznym (pozbawionym ryzyka), realistycznym i powtarzalnym środowisku. Eliminuje szkodliwe konsekwencje dla pacjentów i oferuje powtarzalne procedury.

 

Projekt przewiduje pięć sposobów wykorzystania MR w szkoleniu umiejętności medycznych:

 1. Zrozumienie anatomii człowieka
 2. Rozwój umiejętności medycznych
 3. Szkolenie chirurgiczne
 4. Symulacja sali urazowej
 5. Empatia

 

Projekt partnerski:

 • Jagiellonian University Medical College (koordynator)
 • ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM, Netherlands (partner)
 • UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE, Italy (partner)
 • Palacky University in Olomouc, Czech Republic (partner)
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA, Italy (partner)
 • STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT, Netherlands (partner)

 

Okres realizacji:  01.09.2020 r. do 31.08.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 449.165,00 EUR

 

Kierownik projektu ze strony UJ CM: dr Klaudia Proniewska

Osoba do kontaktu w Dziale Nauki: mgr Konrad Kuliński, konrad.kulinski@uj.edu.pl
tel. 512 749 598, 12 433 27 96

 

Dodatkowe informacje dostępne na stronie: https://mrame.cm-uj.krakow.pl

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus +”