Wpływ miesięcznej terapii Dapagliflozyną na właściwości nanomechaniczne erytrocytów dorosłych pacjętów z cukrzycą typu 1

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu: Solidarni z Naukowcami

Tytuł projektu: Wpływ miesięcznej terapii Dapagliflozyną na właściwości nanomechaniczne erytrocytów dorosłych pacjętów z cukrzycą typu 1

Celem pracy będzie ocena wpływu miesięcznej terapii Dapagliflozyną na właściwości nanomechaniczne erytrocytów dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 1. Pierwotna hipoteza badawcza zakłada, że miesięczne stosowanie flozyny poprawia parametry nanomechaniczne erytrocytów u chorych na cukrzycę typu 1. Typ badania: prospektywne, interwencyjne. Do badania zostanie włączona homogenna pod kątem metody leczenia oraz wyrównania metabolicznego grupa pacjentów z cukrzycą typu 1 pozostających pod stałą opieka Poradni Diabetologicznej przy Klinice Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, leczeni za pomocą osobistej pompy insulinowej. Wielkość badanej grupy: 30 pacjentów. Czas obserwacji po wdrożeniu leczenia Dapagliflozyną: 30 dni. Ocena parametrów nanomechanicznych erytrocytów zostanie przeprowadzona metodą nanoindentacji próbnikiem AFM (Atomic Force Microscopy, AFM).

 

Okres realizacji: wrzesień 2022 r. – październik 2023 r.

 

Wartość całkowita projektu: 208 759 PLN

Wartość dofinansowania dla UJ CM: 208 759 PLN

Lider projektu: UJ CM

 

Kierownik projektu:

prof. dr hab. Tomasz Klupa
Email: tomasz.klupa@uj.edu.pl

 

Osoba kontaktowa:
mgr inż. Barbara Sporek
Email: barbara.sporek@uj.edu.pl
Telefon: 12 37 04 343