Zakład Cytobiologii – aparatura i metody

Aparatura badawcza

 • Trans Turbo Blot (BioRad)
 • Zautomatyzowany aparat ligt/dark (Stoelting)
 • Real-time PCR system QuantStudio 3 
 • Mikroskop optyczny i fluorescencyjny,
 • kriostat,
 • mikrotom parafinowy,
 • komputerowy zestaw do analizy obrazu mikroskopowego

Techniki badawcze

 • test Porsolta,
 • test light/dark,
 • test uniesionego labiryntu krzyżowego,
 • Morris Water Maze,
 • Novel Object Recognition,
 • aktywność lokomotoryczna; 
 • Western Blot,
 • Real-time PCR,
 • ELISA,
 • histochemia,
 • immunohistochemia,
 • morfometria,
 • elektroforeza (SCGE),
 • FACS