Video-modelling approach applied to the initial and continuous professional development of surgeries teams

 

Program:  Erasmus-EDU-2022-PI-ALL-INNO
Agreement Number: 101111665 – ClinicalModelling
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

 

Tytuł projektu:

Video-modelling approach applied to the initial and continuous professional development of surgeries teams

 

Opis Projektu:

Projekt Clinical Modelling ma na celu zaprojektowanie, przetestowanie i rozwinięcie podejścia telementoringu i modelowania wideo w celu wzmocnienia kompetencji chirurgów, pielęgniarek i studentów w zakresie operacji i innych procedur technicznych.

 

Głównymi celami projektu są:

 • wyposażenie chirurgów i pielęgniarek w sprzęt, wskazówki i kompetencje do skutecznego korzystania z inteligentnych okularów do przechwytywania, edytowania i analizowania obrazów wideo w celu wspierania procesów uczenia się w sektorze zdrowia przy użyciu modelowania wideo i automodelowania wideo podejścia;
 • umożliwienie nauczycielom, trenerom i tutorom korzystania i wspierania uczniów
  w korzystaniu z inteligentnych okularów do przechwytywania, edytowania i analizowania obrazów wideo w celu wspierania procesów uczenia się w sektorze zdrowia za pomocą modelowania wideo i samomodelowania wideo podczas zajęć i symulacji;
 • wzmocnienie kompetencji społeczno-emocjonalnych studentów;
 • zaprojektowanie nowych case study do wykorzystania na studiach magisterskich i kursach specjalistycznych;
 • stworzenie podstaw do rozwoju innowacyjnego podejścia do nauczania.

 

Projekt partnerski:

 1. Provincia Portuguesa Franciscanas Missionarias Nossa Senhora (santamariasaude), Portugal (Koordynator)
 2. Surgeonmate LDA (SurgeonMate), Portugal (Partner)
 3. INOVA+ – Innovation Services, SA (INOVA+), Portugal (Partner)
 4. Splosna Bolnisnica Novo Mesto (SB NM), Slovenia (Partner)
 5. Univerza V Ljubljani (UL), Slovenia (Partner)
 6. Jagiellonian University Medical College, Poland (Partner)
 7. Universidad De Santiago De Compostela (USC), Spain (Partner)
 8. Fundacao Santa Maria (Hsm), Portugal (Partner)
 9. Servizo Galego De Saude (Sergas), Spain (Partner)

 

Strona projektu: www.clinical-modelling.eu

Okres realizacji:  01.10.2023 r. do 30.09.2025 r.

Całkowita wartość projektu: 922.270,00 EUR

 

Kierownik projektu ze strony UJ CM: dr hab.Iwona Bodys-Cupak, prof. UJ
Osoba do kontaktu w Dziale Nauki: mgr inż. Iwona Wcisło, iwona1.wcislo@uj.edu.pl
tel. 12 433 27 98