Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w ramach programu: NMF Sprawy wewnętrzne.

 

Tytuł projektu: Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja

Głównym (strategicznym) celem projektu jest poprawienie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli poprzez zapobieganie oraz zwalczanie zagrożeń w zakresie CBRNE.
Sposobem osiągnięcia tego celu jest:
1. stworzenie, sprawdzenie i implementacja wybranych aspektów organizacyjnych oraz technicznych dotyczących zapobiegania, przygotowania oraz reagowania na zdarzenia CBRNE oraz odbudowy po tego typu incydentach;
2. harmonizacja i opracowywanie krajowych i instytucjonalnych strategii w zakresie zapobiegania, przygotowania oraz reagowania na zdarzenia CBRNE oraz odbudowy po tego typu incydentach;
3. utworzenie Krajowego Systemu Koordynacji i Standaryzacji CBRNE funkcjonującego w ramach dwóch modułów; analitycznego, odpowiedzialnego za przegląd i analizę luk systemowych, standaryzację terminologii, opracowań prawnych, ustandaryzowanie procedur, wydanie rekomendacji, wypracowanie indywidualnych środków ochrony, monitorowanie globalnych rozwiązań, i wdrożeniowego, odpowiedzialnego za implementację powstałych rozwiązań do systemu bezpieczeństwa państwa.

 

Okres realizacji: styczeń 2021 r. – marzec 2024 r.

 

Wartość całkowita projektu: 7 250 000 EUR

Wartość dofinansowania dla UJ CM: 940 940 EUR

Lider projektu: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)

Partnerzy:

 1. Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki (WCY WAT),
 2. Wojskowa Akademia Techniczna Instytut Optoelektroniki (IOE WAT),
 3. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB),
 4. Państwowa Agencja Atomistyki (PAA),
 5. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP),
 6. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk (IITD PAN),
 7. Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum (UJ CM)
 8. Ministerstwo Zdrowia (MZ),
 9. Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (ULO),
 10. Norwegian Directorate for Civil Protection (DSB),
 11. Norwegian Defence Research Establishmen (FFI)

 

Kierownik projektu:

dr Arkadiusz Trzos
Email: arkadiusz.trzos@uj.edu.pl
Telefon do jednostki: 12 619 96 66

 

Osoba kontaktowa:
mgr Konrad Kuliński
Email: konrad.kulinski@uj.edu.pl
Telefon: +48 512 749 598