O Nas

Dążymy do tego aby nasi Badacze odnosili sukcesy naukowe, które przyczynią się do postrzegania Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum jako  wiodącej uczelni medycznej, liczącej się w kraju oraz na arenie międzynarodowej. W tym celu pomagamy Naukowcom w prowadzeniu projektów badawczych odciążając ich od spraw administracyjnych.

Jesteśmy aktywnym partnerem Naukowców i  Badaczy, zapewniającym profesjonalną obsługę realizowanych projektów oraz podejmującym szereg działań, mających na celu nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia o charakterze naukowo-badawczym i edukacyjnym oraz promocję UJ Collegium Medicum za granicą.


Zespół Koordynatorów to zespół pracowników terenowych stworzony do bezpośredniej pomocy Naukowcom przy pracach związanych z realizacją projektów badawczych. Koordynatorzy są pośrednikami pomiędzy Badaczami a administracją centralną UJ CM, zapewniając wsparcie „na miejscu”.

Aspekt administracyjny procesu realizacji projektów nie ma dla nas żadnych tajemnic!

 


Sekcja Programów Międzynarodowych to zespół wykwalifikowanych pracowników z co najmniej kilkuletnim stażem pracy. Z zaangażowaniem pomagamy naukowcom w aplikowaniu i realizacji grantów finansowanych ze środków zagranicznych. Koordynujemy również proces zawieranie umów, porozumień międzynarodowych oraz wizyt zagranicznych Gości.

 


Sekcja Programów Krajowych zajmuje się obsługą administracyjną badań finansowanych ze źródeł krajowych. Prowadzimy projekty Narodowego Centrum Nauki, badania i stypendia finansowane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (m.in. badania statutowe i celowe), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej czy projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pomagamy podczas aplikowania, podpisywania umów oraz raportowania.

 


Biuro ds. Badań Klinicznych obsługuje badania, w których Collegium Medicum pełni rolę Sponsora. Pomagamy przejść przez wszystkie procedury począwszy od złożenia dokumentów do URPL i Komisji Bioetycznej, skończywszy na ostatnim raporcie z badania.


Nasz zespól to grupa profesjonalnych pracowników zajmujących się obsługą administracyjną Komisji Bioetycznej UJ. To tutaj każdy badacz uzyska niezbędne informacje i pomoc w procesie składania wniosków do Komisji, uzyskiwania opinii o możliwości realizacji projektu, czy innych wymogów formalnych niezbędnych do prowadzenia badania.