Analiza profilu zaburzeń poznawczych jako czynnika prognostycznego jakości życia oraz efektywnej neurorehabilitacji pacjentów z pierwotnym, nadnamiotowym guzem mózgu

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w ramach programu: POWER

 

Tytuł: Analiza profilu zaburzeń poznawczych jako czynnika prognostycznego jakości życia oraz efektywnej neurorehabilitacji pacjentów z pierwotnym, nadnamiotowym guzem mózgu.

 

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

 

Okres realizacji: wrzesień 2019 r. – czerwiec 2020 r.

 

Wartość całkowita projektu: 56 385 PLN

Wartość dofinansowania dla UJ CM: 20 000 PLN

Lider projektu: UJ CM

 

Kierownik projektu:

dr Anna Starowicz-Filip
Email: anna.starowicz@uj.edu.pl
Telefon do jednostki: 12 400 12 36

 

Osoba kontaktowa:

mgr Konrad Kuliński
Email: konrad.kulinski@uj.edu.pl
Telefon: 12 37 04 385