Zespół Projektów Wdrożeniowych i Funduszy Europejskich

Zespół Projektów Wdrożeniowych i Funduszy Europejskich obsługuje projekty strukturalne, strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych w ramach:

  • konkursów organizowanych w ramach programów POWER i POIR ogłaszanych przez MZ, MNiSW, NCBR
  • konkursów organizowanych przez FNP w ramach programów POIR (TEAM, TEAM TECH, FIRST TEAM, TEAM-NET, POWROTY, HOMING, MAB)
  • programów strategicznych i krajowych NCBR (np.: STRATEGMED, TANGO, Innowacje Społeczne, Lider)
  • inne zadania związane z programami naukowo-rozwojowymi, czy funduszami strukturalnymi powierzone przez władze Uczelni.