Collaborative learning and innovative teaching for brain drug screening [BRAINING]

 

Program:  Erasmus + KA2 Cooperation Project
Agreement Number: 2023-1-PL01-KA220-HED-000160284
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

 

Tytuł projektu:

Collaborative learning and innovative teaching for brain drug screening [BRAINING]

 

Opis Projektu:

Projekt BRAINING ma na celu stworzenie Międzynarodowego Koła Naukowego, strony internetowej oraz kursów z zakresu innowacyjnych metod nauczania dla nauczycieli, a także nauczanie pozostałych partnerów translacyjnej metody oceny elastyczności poznawczej u myszy.

 

Partnerstwo strategiczne ma na celu:

Projekt ma na celu ułatwienie wymiany wiedzy między partnerami w dziedzinie badań przesiewowych w celu identyfikacji nowych leków, ze szczególnym uwzględnieiem wykorzystania najnowszych technik stosowanych w neurobiologii. Poprzez tę inicjatywę staramy się stworzyć międzynarodową sieć, która umożliwi nauczycielom akademickim, badaczom i studentom poszerzenie bazy wiedzy w zakresie nowoczesnych metod badawczych oraz wymianę doświadczeń, co może w przyszłości zaowocować powstaniem nowych leków. Ponadto, projekt zakłada rozszerzenie świadomości na temat metod bardziej translacyjnych i ograniczających zużycie zwierząt w badaniach nad kandydatami na leki. Celem jest promowanie alternatywnych technik badawczych, które przyspieszą proces odkrywania leków, będą bardziej humanitarne i zgodne z etycznymi standardami naukowymi.

 

Projekt partnerski:

 

  • Jagiellonian University Medical College – Coordinator,
  • FUNDACIO INSTITUT HOSPITAL DEL MAR D INVESTIGACIONS MEDIQUES IMIM Barcelona, Research Institute/Centre – Partner,
  • Universidade de Lisboa – Partner,
  • Université PSL Paris, Brain Plasticity Unit Team The dynamic Synapse – Partner,

 

Okres realizacji:  01.11.2023 r. do 31.10.2025 r.

Całkowita wartość projektu: 250 000,00 EUR

 

Kierownik projektu ze strony UJ CM: dr hab. Karolina Pytka, prof UJ
Osoba do kontaktu w Dziale Nauki: mgr Anna Zaręba, anna1.zareba@uj.edu.pl
tel. 12 433 27 90