Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach działania: Wsparcie szpitali jednoimiennych

 

Tytuł: Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2

 

Cel:

• Opracowanie modeli opieki interdyscyplinarnej z zastosowaniem rozwiązań teleinformatycznych
u pacjentów z zakażeniem SARS-CoV2.
• Opracowanie nowych procedur bezpieczeństwa stosowanego leczenia farmakologicznego u pacjentów oraz procedur zapobiegających zakażeniom personelu i rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2 w warunkach sali zabiegowej oraz oddziału intensywnej terapii.
• Opracowanie wysoko specyficznego molekularnego testu różnicującego zakażenie wywołane przez wirusy SARS-CoV-2 i grypy.
• Poznanie przebiegu choroby, procesu zdrowienia, odpowiedzi układu immunologicznego na zakażenie oraz odległych skutków przebycia COVID-19.

 

Okres realizacji: październik 2020 r. – październik 2022 r.

 

Wartość całkowita projektu: 25 045 123 PLN

Wartość dofinansowania dla UJ CM: 7954663,75 PLN

Lider projektu: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Partner: UJ CM 

 

Kierownik projektu:

dr hab. Barbara Wizner
Email: barbara.wizner@uj.edu.pl
Telefon do jednostki: 12 400 29 00

 

Osoba kontaktowa:

mgr Konrad Kuliński
Email: konrad.kulinski@uj.edu.pl
Telefon: 12 37 04 385