Sharing European Educational Experience in Public Health for Israel (SEEEPHI): harmonization, employability, leadership and outreach

 

 

Program:  EACEA ERASMUS+ – Key Action 2 – Capacity Building in the field of Higher Education
Agreement Number: 618578-EPP-1-2020-1BE-EPPKA2-CBHE-JP
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

 

Tytuł projektu:

Sharing European Educational Experience in Public Health for Israel (SEEEPHI): harmonization, employability, leadership and outreach

Dzielenie się europejskimi doświadczeniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia publicznego dla Izraela: harmonizacja, szanse na zatrudnienie, przywództwo i  rozwój)

 

Opis Projektu:

Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego CM wraz z Uniwersytetem w Hajfie uczestniczy w opracowywaniu i realizacji Pakietu/Zadania 4 zatytułowanego „Adaptacja i zdolność do zatrudnienia”. Obejmuje ono opracowanie i dostosowanie programów nauczania dla studentów umożliwiających ich przyszłe zatrudnienia w różnych dziedzinach zdrowia publicznego, systemu opieki zdrowotnej i innych organizacji, takich jak władze lokalne i w innych dziedzinach systemu edukacji.

Projekt będzie koordynowany przez Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego Regionu Europejskiego (ASPHER), kluczową niezależną organizację europejską zajmującą się wzmacnianiem roli zdrowia publicznego poprzez poprawę kształcenia i szkolenia.

 

Projekt partnerski:

Koordynator: Association of Schools of Public Health European Region, Belgium

Izrael:

  • Ashkelon Academic College, School of Health Professions BA in Public Health
  • Hebrew University Braun School of Public Health
  • Ben Gurion University of the Negev, Beercheva
  • Haifa University School of Public Health
  • Israeli Association of Public Health Physicians

Europa:

  • Association of Schools of Public Health European Region, Belgium
  • University College, Cork, Ireland
  • Jagiellonian University, Krakow, Poland
  • Maastricht University School of Public Health, Netherlands
  • Swedish Red Cross University College – Faculty of Health Professions, Sweden

 

Strona projektu: https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/o-instytucie/struktura/zpz/zpzdzialalnosc/zaklad-promocji-zdrowia-i-e-zdrowia-projekty-naukowe/projekt-seeephi/

 

Okres realizacji:  15.01.2021 r. – 14.07.2024 r.

Całkowita wartość projektu: 923 717,00 EUR

 

Kierownik projektu ze strony UJ CM: dr hab.Mariusz Duplaga, prof. UJ
Osoba do kontaktu w Dziale Nauki: mgr inż. Barbara Sporek, barbara.sporek@uj.edu.pl
tel. 532 409 579, 12 433 27 98