Sekcja Programów Międzynarodowych

Wpływ miesięcznej terapii Dapagliflozyną na właściwości nanomechaniczne erytrocytów dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 1

                                           


iBioStroke, Identyfikacja i kliniczna walidacja biomarkerów odległej prognozy po niedokrwieniu mózgu


Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie


Opracowanie innowacyjnej metody uprawy grzybów z gatunku twardnik japoński (Lentinula edodes) oraz soplówki jeżowatej (Hericium erinaceus) z wykorzystaniem słomy konopnej jako podłoża oraz opracowanie technologii produkcji ekstraktów z grzybów leczniczych zawierających pełne spektrum związków aktywnych

           


 

Nowa metoda przesiewowej diagnostyki tętniaka tętnicy środkowej mózgu – analiza sygnału przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji


Rozwój ujednoliconego modelu do ilościowej oceny metabolizmu związanego z cytochromem P450


Zastosowanie farmakometrii do oceny nieliniowości farmakokinetyki i efektu autoinhibicji w procesie rozwoju leku


Diagnosis delay in patients with axial spondyloarthritis: factors and outcomes – a Polish perspective

 

 


Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem


 

The POLish NORwegian research collaboration to increase quality of health care and improve health outcomes of children and adult patients with RHEUMAtological diseases – the POLNOR RHEUMA project

 


 

Holograficzny Asystent Medyczny


Innowacyjny produkt kosmetyczny wspomagający terapię przebarwień u ludzi


Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja

 


Innowacyjny test diagnostyczny do wykrywania antygenów wybranych gatunków bakterii wywołujących mastitis u bydła

 


Uruchomienie programu Doktorat wdrożeniowy MNiSW w Szkole Doktorskiej NMiNoZ


 

Szczegółowe dane o projektach realizowanych dostępne również tutaj.