Zakład Chemii Leków – aparatura i metody

Aparatura badawcza

  • analizator CHNS Elementar Vario EL III 
  • zestaw do HPLC firmy Waters
  • aparatura do UPLC/MS Waters ACQUITY TQD.

Techniki badawcze