Zastosowanie farmakometrii do oceny nieliniowości farmakokinetyki i efektu autoinhibicji w procesie rozwoju leku

Projekt współfinansowany ze środków Miniesterstwa Edukacji i Nauki (MEiN) w ramach programu: Doktorat wdrożeniowy VI.

Tytuł projektu: Zastosowanie farmakometrii do oceny nieliniowości farmakokinetyki i efektu autoinhibicji w procesie  rozwoju leku

Uruchomienie programu Doktorat wdrożeniowy – VI Edycja MEiN w SD NMiNoZ.

Celem projektu będzie opracowanie modelu PBPK z wykorzystaniem dostępnych danych, które pozwolą na scharakteryzowanie nieliniowości oraz zjawiska autoinhibicji badanego związku. Ponadto model ten zostanie wykorzystany do przewidywania potencjalnych DDI, które będą podstawą planu badania klinicznego oceniającego potencjalne DDI, a także do informacji o stosowaniu leku po jego zatwierdzeniu.

Okres realizacji: październik 2022 r. – wrzesień 2026 r.

 

Wartość całkowita projektu: 324 077,36 PLN

Wartość dofinansowania dla UJ CM: 324 077,36 PLN

Lider projektu: UJ CM

 

Kierownik projektu:

dr hab. Maria Walczak, prof. UJ
Email: maria.walczak@uj.edu.pl
Telefon: 12 620-56-31

 

Osoby do kontaktu:

mgr inż. Iwona Wcisło
e-mail: iwona1.wcislo@uj.edu.pl
tel: +48 532 409 579

mgr Konrad Kuliński
e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl
tel: +48 512 749 598