Jak możemy pomóc?

Do naszych kompetencji należy między innymi:

  • informowanie o możliwościach finansowania projektów badawczych, dydaktycznych i infrastrukturalnych ze środków europejskich;
  • informowanie o aktualnych konkursach;
  • doradztwo i konsultacja pomysłów i wniosków pod kątem administracyjnym;
  • czuwanie nad prawidłową realizacją i wydatkowaniem środków realizowanych projektów;
  • przygotowanie, obieg i przechowywanie dokumentacji projektowej.