Opracowanie i rozwój innowacyjnej cząsteczki JT-3 jako zastosowanie strategii ligandów wielofunkcyjnych w farmakoterapii choroby Alzheimera.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach działania: TANGO IV-A,  program: TANGO IV

Tytuł projektu: Opracowanie i rozwój innowacyjnej cząsteczki JT-3 jako zastosowanie strategii ligandów wielofunkcyjnych w farmakoterapii choroby Alzheimera

Nadrzędnym celem niniejszego projektu, jest wykonanie czynności, które ukierunkują i przybliżą zawarty w niej wynalazek do komercjalizacji. W tym celu zaplanowano dwutorowe badania obejmujące: prace badawczo-rozwojowe (B+R) oraz koncepcyjne. Zaplanowane prace B+R, obejmują wykonanie dla związku JT-3 dodatkowych badań w tym szerokiego, przesiewowego panelu bezpieczeństwa oraz testów farmakologicznych poszukujących dodatkowych aktywności istotnych dla terapii choroby Alzheimera. Oprócz tego zostaną przeprowadzone prace B+R, mające na celu znalezienie tzw. „back-up candidate”, czyli związku rezerwowego w projekcie dla cząsteczki JT-3. Równolegle rozwijane prace koncepcyjne zakładają uzyskanie ochrony własności intelektualnej dla wynalazku w Europejskim Urzędzie Patentowym oraz w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, a także wykonanie tzw. czynności komercjalizacyjnych obejmujących: analizę rynku, przeprowadzenie wyceny wynalazku, przygotowanie oferty technologicznej oraz działania promujące innowacje. Wszystko to, ma posłużyć znalezieniu partnera biznesowego, który będzie zainteresowany nabyciem praw do wynalazku.

Okres realizacji: wrzesień 2021 r. – maj 2023 r.

 

Wartość całkowita projektu: 249 447,85 PLN

Wartość dofinansowania dla UJ CM: 249 447,85 PLN

Lider projektu: UJ CM

 

Kierownik projektu:

dr Dawid Panek
Email: dawid.panek@uj.edu.pl
Telefon do jednostki: 12 620 54 50

Osoba kontaktowa:
mgr inż. Barbara Sporek
Email: barbara.sporek@uj.edu.pl
Telefon: 12 37 04 343