Opracowanie innowacyjnej metody uprawy grzybów z gatunku twardnik japoński (Lentinula edodes) oraz soplówki jeżowatej (Hericium erinaceus) z wykorzystaniem słomy konopnej jako podłoża oraz opracowanie technologii produkcji ekstraktów z grzybów leczniczych zawierających pełne spektrum związków aktywnych

 

       

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i budżetu państwa w ramach działania M 16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

 

Tytuł projektu:

„Opracowanie innowacyjnej metody uprawy grzybów z gatunku twardnik japoński (Lentinula edodes) oraz soplówki jeżowatej (Hericium erinaceus) z wykorzystaniem słomy konopnej jako podłoża oraz opracowanie technologii produkcji ekstraktów z grzybów leczniczych zawierających pełne spektrum związków aktywnych”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody produkcji i przetwarzania grzybów leczniczych z gatunku twardnik japoński (Lentinula edodes) oraz soplówki jeżowatej (Hericium erinaceus). W ramach projektu opracowana zostanie technologia całorocznej uprawy ww. gatunków z wykorzystaniem słomy konopnej jako podłoża oraz technologia dualnej ekstrakcji grzybów leczniczych, która będzie podstawą do produkcji ekstraktów zawierających maksymalną ilość związków biologicznie aktywnych.

Szczegółowe informacje na stronie grupy operacyjnej: https://episupra3.pl/

 

Okres realizacji: październik 2023 r. – grudzień 2024 r.

 

Wartość całkowita projektu: 7 705 344,82 PLN

Wartość dofinansowania: 5 573 960,00 PLN

Wartość dofinansowania dla UJ CM: 408 497,62 PLN

 

Lider Projektu:
General Hemb Marketing Sp. Z o.o.

Partnerzy:
1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ CM)
2. „Efa GRYT” Ewa Gryt
3. „BrandRoom Marzena Rogowska-Wasztyl” Marzena Rogowska-Wasztyl

 

Kierownik projektu w UJ CM:
Prof. dr hab. Bożena Muszyńska
Telefon do jednostki: 12 620-54-30
Email: bozena.muszynska@uj.edu.pl

 

Osoba kontaktowa:
mgr inż. Iwona Wcisło
tel: 12 433 2798
e-mail: iwona1.wcislo@uj.edu.pl