Analiza wpływu metabolomu witamy D na występowanie i przebieg choroby Parkinsona

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w ramach programu: POWER

Tytuł: Analiza wpływu metabolomu witamy D na występowanie i przebieg choroby Parkinsona

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

 

Okres realizacji: październik 2019 r. – styczeń 2022 r.

 

Wartość całkowita projektu: 280 665 PLN

Wartość dofinansowania dla UJ CM: 220 000 PLN

Lider projektu: UJ CM

 

Kierownik projektu:

dr Anna Starowicz-Filip
Email: anna.starowicz@uj.edu.pl
Telefon do jednostki: 12 400 12 36

 

Osoba kontaktowa:

mgr Konrad Kuliński
Email: konrad.kulinski@uj.edu.pl
Telefon: 12 37 04 385