Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji – aparatura i metody

Aparatura badawcza

 • tabletkarki uderzeniowe i rotacyjne: Korsch EK0, Korsch PH 103, Erweka TRB 10, pozwalające na produkcję tabletek ODT oraz tabletek z peletkami,
 • zestaw do ekstruzji i sferonizacji: ekstruder Aleksanderwerk GA 60, sferonizator Caleva 120,
 • granulator szybkoobrotowy FS-GS Fukae Powtec,
 • aparaty fluidalne do granulacji, suszenia i powlekania: Bosch-Solidlab i 4M8-F Pro-C-epT, suszarka rozpyłowa Buchi B-191, aparat do wytwarzania filmów polimerowych o ściśle zdefiniowanej grubości Elcometer 4340,
 • młyny planetarne Fritsch Pulverisette 7 Classic Line i Premium Line,
 • drukarka 3D Z-Morph 2.0S.
 • zestawy do badania uwalniania substancji leczniczej (aparat 1 i 2 wg FP): łaźnia wodna Hanson SR8 oraz kolektor frakcji Dissoette II oraz Hanson Research Elite 8 Vision G2,
 • zestaw do badania uwalniania substancji leczniczej metodą przepływową (aparat 4 wg FP) Erweka DFZ 60 z pompą HKP 60,
 • friabilator PharmaTest PTF-E, 
 • twardościomierz VanKel VK 200,
 • aparat do badania czasu rozpadu Electrolab ED-2 SAPO,
 • spektrofotometry: UV-VIS JASCO V-530 oraz Schimadzu UV-1800 UV-VIS,
 • zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC Agilent 1260 Infinity,
 • urządzenie do pomiaru wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej Malvern Mastersizer 3000,
 • analizator tekstury Schimadzu EZ-SX,
 • reometr Haake VT 550,
 • mikroskopy optyczne: Hund Wetzlar H600 oraz MST-ZOOM PZO,

Techniki badawcze

 • Badania jakościowe charakterystyczne dla postaci leku
 • Badania dostępności farmaceutycznej in vitro
 • Badania fizyko-chemiczne układów stałych i rozproszonych
 • Modelowanie procesów uwalniania substancji leczniczej za pomocą sztucznej inteligencji