Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych – aparatura i metody

Aparatura badawcza

 • Laboratoria syntezy chemicznej:
  • Syntezator mikrofalowy – Discovery LabMate,
  • system do „Flash” chromatografii – TELEDYNE ISCO USA; 
  • generator wodoru – PerkinElmer;
  • spektrofotometr UV-Vis – Jasco V-530;
  • spektrofotometr IR – ThermoFisher Scientific Nicolet 155;
  • spektrofluorymetr – Jasco DIP-1000;
  • polarymetr,  HPLC – DIONEX.
 • Oprogramowanie:
  • Schrodinger Suite (Schrodinger LLC),
  • MOE (ChemicalComputingGroup),
  • OEDocking (OpenEye),
  • MODELLER,
  • CHARMM
 • Pracownia hodowli eukariotycznych:
  • Inkubator Heracell 240 (Heraeus),
  • loża laminarna II klasy bezpieczeństwa MN 120 (Nüve),
  • aparat do zliczania komórek Countness II (Life Technologies),
  • mikroskop z przystawką do obrazowania fluorescencyjnego CKX 41 (Olympus),
  • system do transfekcji komórek Neon (Life Technologies),
  • wirówka z wychylnym rotorem LMC-300
 • Pracownia hodowli mikrobiologicznych II klasy bezpieczeństwa:
  • Loża laminarna II klasy bezpieczeństwa Class II A2 (Biobase),
  • wytrząsarka z termoregulacją ES-20 (Biosan),
  • spektrofotometr do pomiaru wzrostu bakterii BioPhotometr (Eppendorf),
  • wirówka z chłodzeniem Mikro 22R (Hettich)
 • Pracownia biologii molekularnej:
  • Aparat do real-time PCR StepOnePlus (Applied Biosystems),
  • termocykler do reakcji PCR Mastercycler (Eppendorf),
  • aparatura do elektroforezy DNA, białek oraz Western-blot (Bio-Rad),
  • system liofilizacyjny FreeZone (Labconco),
  • czytnik płytek do pomiaru absorbancji LT-4000 (Labtech),
  • wielofunkcyjny czytnik płytek do pomiaru absorbancji, fluorescencji i bioluminescencji EnSpire (Perkin Elmer)
 • Inne:
  • Fermentor laboratoryjny 5l (Labfors),
  • homogenizator ultradźwiękowy (Sonoplus),
  • zamrażarka -80°C (Sanyo),
  • wirówka z wychylnym rotorem i chłodzeniem 3-30KS (Sigma),
  • system oczyszczania wody do celów laboratoryjnych (Hydrolab)

Techniki badawcze

 • metody syntezy organicznej z zastosowaniem metod konwencjonalnych i przeprowadzanych w polu mikrofalowym, 
 • metody modelowania molekularnego,
 • metody badania właściwości fizykochemicznych syntetyzowanych połączeń.
 • hodowle komórek eukariotycznych i prokariotycznych,
 • metody inżynierii genetycznej,
 • real-time PCR,
 • cytometria przepływowa,
 • elektroforeza DNA, elektroforezy białek,
 • Western blot,
 • biotransformacje,
 • spektroskopia masowa LC/MS,
 • elektroforeza kapilarna,
 • testy enzymatyczne,
 • testy z udziałem sztucznych błon biologicznych,
 • testy fluorescencyjne i luminescencyjne w formacie wielodołkowym