Otwarte nabory


Ogłoszenie w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków własnych na finansowanie zadań badawczych pochodzących z subwencji MEiN

Rozpoczęcie naboru: 06 października 2023
Zamknięcie naboru: 27 listopada 2023

[NCN] 51 edycja konkursów – OPUS 26+LAP, SONATA 19

DLA KOGO?   OPUS 26+LAP – konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań: bez udziału partnerów zagranicznych –  wniosek OPUS z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych – wniosek OPUS z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w […]

Ogłoszenie Pełnomocnika Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej w sprawie naboru wniosków własnych finansowanych z subwencji MEiN na lata 2024-2025

Rozpoczęcie naboru: 06 października 2023
Zamknięcie naboru: 20 listopada 2023

[FNP] START 2024 – nabór wniosków

Rejestracja wniosku w UJ CM: do 20 października 2023 r.
Nabór wniosków w FNP: do 3 listopada 2024 r.

[ID.UJ POB qLIFE] Konkurs #17, którego celem jest pokrycie kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej, uzupełniającej dla aparatury istniejącej, kluczowej dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych.

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, uruchomiony zostaje Konkurs #17, którego celem jest pokrycie kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej, uzupełniającej dla aparatury istniejącej, kluczowej dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych.