Otwarte nabory


[ID.UJ POB qLIFE] „Program Visiting Scientists – Edycja II”

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLIFE”, ogłaszamy nabór wniosków w Programie Visiting Scientists – Edycja II, którego celem jest finansowanie kosztów związanych z zaproszeniem, zakwaterowaniem i pobytem Naukowca Wizytującego, goszczącego w jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum lub Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).

[ID.UJ POB qLIFE] Konkurs #19 – Projekt naukowy prowadzony we współpracy z Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD) – jednostką międzywydziałową UJ CM

w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLIFE”, ogłaszamy nabór wniosków w Konkursie #19 pn. „Projekt naukowy prowadzony we współpracy z Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD) – jednostką międzywydziałową UJ CM”.

[MNiSW] Nabór propozycji wniosków w konkursie „Doskonała Nauka II”

Propozycje wniosków (deklaracje aplikowania w zakresie modułu 1 oraz w zakresie modułu 2), powinny zostać nadesłane do Działu Nauki UJ CM w terminie do 22 maja 2024 r. do godz. 12.00
Zamknięcie konkursu w MNiSW: 07.06.2024 r., godz. 16.00

[MNiSW] Nabór propozycji wniosków w konkursie MNiSW „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”

Propozycje wniosków (deklaracje aplikowania w zakresie modułu 1 oraz w zakresie modułu 2), powinny zostać nadesłane do Działu Nauki UJ CM w terminie do 23 maja 2024 r. do godz. 12.00
Zamknięcie konkursu w MNiSW: 14.06.2024 r., godz. 16.00

[MNiSW] „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” – I nabór ofert

Celem projektu jest wsparcie studentów i studentek w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Rejestracja projektu w UJ CM: do 31 maja 2024 r.
Nabór wniosków w UJ CM: do 10 czerwca 2024 r.