Interaktywne nauczanie anatomii serca w 3D ze wsparciem mieszanej rzeczywistości [iTEAM 3D-MR]

 

 

Program:  Erasmus + KA2 Cooperation Project
Agreement Number: 2023-1-PL01-KA220-HED-000159314
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

 

Tytuł projektu:

Interaktywne nauczanie anatomii serca w 3D ze wsparciem mieszanej rzeczywistości [iTEAM 3D-MR]

 

Opis Projektu:

Projekt ma na celu rozwijanie materiałów edukacyjnych i narzędzi do edukacji medycznej w zakresie złożonych przypadków kardiologicznych, łącząc różne modalności obrazowania medycznego, EKG, MRI, CT, echo itd. z anatomia serca w 3D. Trójwymiarowy widok na anatomię serca zostanie dodatkowo wzbogacony dzięki wykorzystaniu mieszanej rzeczywistości, która w niedalekiej przyszłości stanie się powszechnym narzędziem klinicznym i edukacyjnym. Wynikiem projektu będzie wzorzec dla innych kursów medycznych wymagających danych z obrazowania medycznego w 3D. Projekt ten stworzy zintegrowane narzędzie edukacyjne zdolne do wizualizacji kilku modalności obrazowania jednocześnie w połączeniu z trójwymiarowymi modelami anatomicznymi struktur serca. Skupimy się na łączeniu modeli anatomicznych w 3D z różnymi modalnościami obrazowania i EKG. Stworzone zostaną różne edukacyjne przypadki kliniczne złożonych procedur kardiologicznych, np. planowanie zabiegów chirurgicznych u pacjentów z genetycznymi chorobami serca, złożone ablacje i implantacje zastawek przezskórnych. Narzędzie edukacyjne do wizualizacji modeli anatomicznych w 3D i danych z obrazowania będzie publicznie dostępne do pobrania, co zapewni jednolity sposób omawiania problemów anatomicznych w praktyce klinicznej. Również edukacyjne przypadki kliniczne staną się publicznie dostępne dla innych instytucji na świecie. Te wyniki wesprą edukację medyczną, w której obrazowanie medyczne odgrywa kluczową rolę. Antycypujemy i będziemy wspierać tworzenie społeczności klinicznych edukatorów w zakresie anatomii serca w 3D.

 

Projekt partnerski:

  • Jagiellonian University Medical College – Coordinator,
  • Universita Degli Studi di Roma La Sapienza – Partner,
  • Universiteit Utrecht – Partner,

 

Okres realizacji:  01.11.2023 r. do 31.10.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 400 000,00 EUR

 

Kierownik projektu ze strony UJ CM: dr inż. Klaudia Proniewska
Osoba do kontaktu w Dziale Nauki: mgr Anna Zaręba, anna1.zareba@uj.edu.pl
tel. 12 433 27 90