Jak sfinansować koszty publikacji swojego artykułu?

Program Springer Open Choice dla Polski

Zasady finansowania publikacji ze środków wewnętrznych Wydziału Lekarskiego.
Zgodnie z  Komunikatem nr 3 Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie finansowania publikacji naukowych:

  • Publikacje w pismach z IF powyżej 3,5 lub znajdujące się w górnym kwartylu (Q1) danego obszaru naukowego będą mogły być finansowane z prac statutowych, a także ubiegać się o dofinansowanie ze środków Wydziału do kwoty 1000 PLN za jeden punkt impaktowy.
  • Publikacje w pismach z IF poniżej 3,5 i znajdujące się poniżej górnego kwartyla będą mogły być finansowane jedynie z prac statutowych i nie będą dofinansowywane ze środków dziekana.
  • Publikacje z IF poniżej 1 nie będą mogły być finansowane w żadnym zakresie ze środków uczelni.

Jak uzyskać wykaz czasopism z podziałem na kwartyle?