Pracownia Badań Receptorowych – aparatura i metody

Aparatura badawcza

  • Zestaw urządzeń do badań radioreceptorowych

Techniki badawcze

  • Badania radioreceptorowe i behawioralne