Zakład Analityki Biochemicznej – aparatura i metody

Aparatura badawcza

  • Spektrofotometr;
  • aparat do elektroforezy kwasów nukleinowych i białek;
  • termocykler z gradientem;
  • qPCR termocykler, 
  • system dokumentacji żeli,
  • czytnik ELISA;
  • Komora z CO2 + mikroskop odwrócony

Techniki badawcze

  • Metody biologii molekularnej,
  • spektrofotometria,
  • ELISA