Special Needs by Placebo: Programme to Advise, Normalize And Control its European Administration (PANACEA)

 

Program:  Erasmus + KA2 Cooperation Project
Agreement Number: 2022-1-IT02-KA220-HED-000088065
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

 

Tytuł projektu:

Special Needs by Placebo: Programme to Advise, Normalize And Control its European Administration (PANACEA)

 

Opis Projektu:

Projekt PANACEA ma na celu przygotowanie opartych o dowody naukowe materiałów dydaktycznych dla studentów medycyny i dziedzin pokrewnych oraz europejskich wytycznych dobrej praktyki wykorzystania efektu placebo i minimalizowania efektu nocebo dla lekarzy i innych profesjonalistów medycznych.

 

Partnerstwo strategiczne ma na celu:

  • Stworzenie europejskich wytycznych dotyczących optymalnego wykorzystania placebo w praktyce klinicznej i poprawy wyników leczenia
  • Stworzenie innowacyjnej ścieżki edukacyjnej, która może być wykorzystana w placówkach opieki zdrowotnej, w celu dostarczenia wiedzy i informacji zwrotnej na temat stosowania placebo oraz w celu promowania wiedzy nt. efektu placebo w śród przyszłych lekarzy ( studentów i studentów rezydentów), kadry akademickiej, pracowników służby zdrowia i innych osób
  • Wsparcie studentów i klinicystów w określaniu, kiedy i jak właściwie stosować placebo poprzez określenie wskaźników opartych na analizie słów kluczowych dotyczących różnorodnych przypadków klinicznych
  • W bliskiej i odległej perspektywie – wpływ na działania w obszarze klinicznym, oraz na obszar nauki i edukacji

 

Projekt partnerski:

 

  • University of Bologna, School of Medicine, Italy (Koordynator)
  • Institute of Psychology Department of Health, Medical and Neuropsychology, Leiden University, the Netherlands (Partner)
  • Health Psychology Dep, University of Leuven, Belgium (Partner)
  • Jagiellonian University Medical College Department of Family Medicine/Jagiellonian University, Institute of Psychology (Partner)
  • Clinical Pharmacology Department Faculty of Medicine, Complutense University of Madrit, Spain ( Partner)

 

Oficjalna strona projektu: https://site.unibo.it/educationonplacebo/en

 

Okres realizacji:  01.12.2022 r. do 30.11.2025 r.

Całkowita wartość projektu: 400 000,00 EUR

 

Kierownik projektu ze strony UJ CM: dr Marek Oleszczyk
Osoba do kontaktu w Dziale Nauki: mgr inż. Barbara Sporek, barbara.sporek@uj.edu.pl
tel. 532 409 579, 12 433 27 90