Wirtualna, interaktywna wizualizacja trójwymiarowej architektury ludzkiego serca

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach działania: LIDER X

 

Tytuł: Wirtualna, interaktywna wizualizacja trójwymiarowej architektury ludzkiego serca

 

Celem niniejszego projektu jest trójwymiarowa wizualizacja poszczególnych sub-komponentów ludzkiego serca, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji jego układu bodźcotwórczo-przewodzącego oraz dostarczeniem informacji na temat charakterystyki morfometrycznej całego organu. Uzyskane w drodze prac badawczych dane posłużą w końcowym efekcie do stworzenia unikatowej aplikacji komputerowej zawierającej interaktywne, trójwymiarowe wizualizacje ludzkiego serca, integrującej dotychczasową wiedzę na temat budowy organu oraz zawierającą normy jego wymiarów. Głównym efektem końcowym niniejszego projektu jest powstanie gotowego do wdrożenia interaktywnego narzędzia informatycznego ukazującego dokładną architekturę ludzkiego serca, które będzie zawierało co najmniej 20 trójwymiarowych modeli uzyskanych w toku segmentacji autopsyjnych serc skanowanych z użyciem mikrotomografii wzmacnianej kontrastem, 20 trójwymiarowych modeli uzyskanych w toku segmentacji klinicznych tomografii komputerowych od pacjentów z niezmienionym morfologicznie sercem oraz 60 trójwymiarowych modeli uzyskanych w toku segmentacji klinicznych tomografii komputerowych od pacjentów z szerokim spektrum wad/defektów morfologicznych serca. Pozakomercyjnymi efektami końcowymi będą: wytworzenie protokołów skanowania serca z użyciem mikro-tomografii wzmacnianej kontrastem, naukowy opis lokalizacji, wyglądu i wymiarów poszczególnych elementów układu bodźcotwórczo-przewodzącego, stworzenie pierwszego, usystematyzowanego formalnego i morfometrycznego opisu wszystkich istotnych struktur serca.

 

Okres realizacji: styczeń 2020 r. – sierpień 2023 r.

 

Wartość całkowita projektu: 1 499 999,99 PLN

Wartość dofinansowania dla UJ CM: 1 499 999,99 PLN

Lider projektu: UJ CM

 

Kierownik projektu:

dr Mateusz Hołda
Email: mk.holda@uj.edu.pl
Telefon do jednostki: 12 422-95-11

 

Osoba kontaktowa:

mgr inż. Barbara Sporek
Email: barbara.sporek@uj.edu.pl
Telefon: 12 37 04 343