Czym się zajmujemy?

Jaka jest nasza rola?

  • Analizujemy protokoły badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych pod względem możliwości ich realizacji w UJ CM,
  • Pomagamy w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgód na prowadzenie badania (Komisja Bioetyczna, URPL),
  • Przeprowadzamy wizyty monitorujące w ośrodku oraz pomagamy Badaczom w rozwiązywaniu problemów,
  • Pracujemy według określonych zasad, aby zapewnić jak najwyższą jakość prowadzonych badań, 
  • Stale monitorujemy bieżące projekty naukowe realizowanych w UJ CM pod kątem wyłonienia projektów badań klinicznych.