Niekomercyjne badania kliniczne – konkursy

Agencja Badań Medycznych rozpoczęła nabór w ramach

Konkursu otwartego na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości (ABM/2023/3)

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem zapraszamy do kontaktu z Biurem.