Postwencja ELLIPSE

 

Program:  Erasmus + KA2 Cooperation Project
Agreement Number: 2023-1-SE01-KA210-ADU-000157831
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

 

Tytuł projektu: Postwencja ELLIPSE

 

Opis Projektu:

ELLIPSE Postvention zapewni wszystkim uczestnikom wiedzę i umiejętności w zakresie postwencji –
z celem, aby wiedza ta była rozpowszechniana w społeczeństwie i aby członkowie społeczeństwa byli zachęcani do udzielania wczesnego wsparcia rodzinom, grupom i jednostkom, dostosowanym do specjalnych potrzeb każdej osoby.

 

Partnerstwo strategiczne ma na celu:

Wdrożenie webinarów – jako główną metodę nauczania z dużym naciskiem na interaktywność (Mentimeter.com) oraz innowacyjną ewaluację (narzędzie oceny BASKET) jako integralną część tych wydarzeń edukacyjnych. Wykorzystanie mediów społecznościowych oraz skupienie się na krótkich
i prostych wiadomościach, które pomogą w osiągnięciu optymalnych wyników nawet w przypadku osób
z większymi trudnościami w skupieniu się na nauce.

Co najmniej 300 osób weźmie udział w webinariach i warsztatach w Szwecji i Polsce, podnosząc swoje umiejętności ratowania życia. Zostanie oceniona skuteczność wykorzystania ewaluacji narzędziem BASKET w czasie rzeczywistym jako integralnej metody nauczania, która może być stosowana poza obszarem profilaktyki samobójstw. Materiały z webinarów w języku angielskim, polskim i szwedzkim będą łatwo dostępne na stronie ellipse.12stepsplan.com, jako kursy online wraz z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w mediach społecznościowych i na platformie e­ learningowej Navoica.pl.

 

Projekt partnerski:

  • SPES Blekingekretsen, Karlskrona, Szwecja ( Koordynator)
  • Jagiellonian University Medical College (Partner)

 

Okres realizacji:  01.09.2023 r. do 31.08.2024 r.

Całkowita wartość projektu: 60 000,00 EUR

 

Kierownik projektu ze strony UJ CM: dr hab. Tomasz Milewicz
Osoba do kontaktu w Dziale Nauki: mgr Konrad Kuliński, konrad.kulinski@uj.edu.pl
tel. 512 749 598, 12 433 27 96